Privacy Policy Old Version

[See Danish]

Terms and conditions for buying test licenses from Motivation Factor

General Information

Motivation Factor | CVR. no. 21164607 | Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen | info@motivationfactor.com | +45 70251646 | 2003

Delivery

By order ships the item (test license) usually immediately to the e-mail address that you provided. Exceptions are items where a longer delivery time is set and informed.

Returns

You cannot return the order (test license) or regret your purchase. This is an electronic delivery of a test license, which cannot be regret or withdrawn.

Complaints

You must, within 30 days from receipt of the product (test license) give us the message that the product is faulty. The message must be sent to info@motivationfactor.com. In your message, make us clearly aware of why you are complaining and what does not work. We will contact you immediately and we will offer you to resend a link to your product (test license).

Customer data

To buy from us, we need the following information:

Name
Email address

We keep your personal information for the purpose of delivering goods to you.
Personal information registered with Motivation Factor and kept for five years.

Collecting additional personal information through our website and test tools, is always done with a separate acceptance from you, so that you are informed about what information is collected and why.

The head of data in Motivation Factor is Karsten Bundgaard, who, along with MotivationFactors Customer Service & Development Department has access to the data.Customer information is kept encrypted.

Sensitive customer information given to the Motivation Factor is never transmitted or sold in any way to third parties, and we will store any sensitive personal information.

You have the right to object to the registration. You also have the right to inspect the information recorded about you. These rights are according to the Privacy Act, and contact related sought Motivation Factor via e-mail: info@motivationfactor.com

Credit card information is encrypted. We do not store your credit card information.Providing us with your e-mail address or mobile phone number, you agree that we may contact you via email or SMS with information about your order. Note that you accept our privacy policy “Customer Data” when you use our website, including our use of cookies.

More

You must be 18 or older to buy from Motivation Factor.com. If you are under 18 you must have the consent of your parents.

An order may be canceled by a parent, if it should prove that it has been ordered by a child or young person under 18.

Appeals

If you have a complaint about your purchase, please contact the info@motivationfactor.comor phone +45+45 70 251 646. If we fail to find a solution, you can file a complaint with theCompetition and Consumer Authority, Carl Jacobsen Vej 35, DK-2500 Valby, phone +45 41 7141 71 50 00 50 00 – or a similar authority in your country, if the conditions are fulfilled

If you have further questions, you can get answers to most by contacting us atinfo@motivationfactor.com. or tel. (+45(+45) 70 251 646) 70 251 646th

By accepting this agreement you indicate that you are willing to comply with terms and conditions.

[See English]

Handelsbetingelser for on-line køb af testlicenser fra Motivation Factor

Generelle oplysninger

Motivation Factor | CVR. nr. 21164607 | Fruebjergvej 3, 2100 København Ø | info@motivationfactor.com | + 45 70 251 646 | Etableret: 2003

Levering

Ved bestilling afsendes varen (testlicensen) normalt omgående til den e-mail adresse som du har opgivet. Undtaget herfra er varer, hvor det er angivet længere leveringstid. DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG PRISÆNDRINGER.

Fortrydelsesret

Ved accept af handelsbetingelserne frafaldes din fortrydelsesret. Dette skyldes, at der er tale om elektronisk straks-levering af en ydelse, der hverken kan returneres af køber eller tilbagekaldes af sælger.

Reklamation

Du skal inden 30 dage fra modtagelse af varen (testlicensen) give os meddelelse om at varen er fejlbehæftet. Meddelelsen skal sendes til info@motivationfactor.com. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, hvorfor du reklamerer/ hvad der ikke virker. Herefter vil du blive kontaktet, og vi vil tilbyde dig at ombytte varen, eller genudsende et link til din vare (testlicens).

Behandling af kundedata

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Motivation Factor og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website og testværktøjer, sker det altid med en særskilt accept, således at du er informeret om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Den dataansvarlige hos Motivation Factor er Karsten Bundgaard, som, sammen med Motivation Factors Kundeservice- og Udviklingsafdeling, har adgang til de data der registres om dig. Kundeoplysninger opbevares krypteret.

Følsomme kundeoplysninger afgivet til Motivation Factor videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Motivation Factor via e-mail: info@motivationfactor.com

Kreditkortoplysninger krypteres. Vi lagrer ikke dine kreditkortoplysninger. Såfremt du indtaster din e-mailadresse eller dit mobiltelefonnummer accepterer du, at vi kan kontakte dig per mail eller SMS med informationer om din ordre. Bemærk at du accepterer vores persondatapolitik “Behandling af Kundedata” når du benytter vores hjemmeside, herunder vores brug af cookies.

Andet

Du skal være fyldt 18 år for at handle på Motivation Factor.com. Er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre.

En aftale kan annulleres af en forælder, hvis det skulle vise sig at den er blevet indgået af et barn eller ung under 18 år.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse på info@motivationfactor.com eller på telefon +45 70 251 646. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Hvis du skulle have yderligere spørgsmål, kan du få svar på det meste ved at kontakte os på info@motivationfactor.com. eller tlf. (+45) 70 251 646.

Easy Sharing: